(Grillkåta öppen för fiskekortsinnehavare uppströms bron vid Föllingevägen (339)

Fiskebestämmelser

Sportfisket i Nedre Långan (mellan Åkeråns utlopp ned till inloppet i Indalsälven, samt vattnet från Västra Näversjön nedströms till Långan) och Lundsjön upplåts mot fiskekort
(se karta)

tillägg bestämmelser från 2020:Fiskekort säljes hos:
SportRingen E14, Krokomsporten 0640-68 17 14
Landbys Jakt- & Fiskeservice Storgatan 19, Östersund 063-10 68 22
Birgerssons Bensin Tulleråsen 0640-340 79
Gästis, Lillholmsjö 0645-410 32
OK Föllinge 0645-100 91
Gunnar Persson Näversjöberg 0640-150 24
Göran Eriksson Lundsjön 070-576 38 77
Inez Lundberg Österulfsås,Kälom 073-830 32 36
Kjell Dannevall Långan 0640-150 00
Kenneth Åström Kallsta 0642-300 04
Depå45 Statoil, Lit 0642-102 34
- Fiskekort kan nu också köpas via Internet: https://www.natureit.se
- Betalning via Swish nr -----


Båtuthyrning i Näversjön:

Gunnar Persson Näversjöberg 0640-150 24

Allemansrätten
Allemansrätten är ingen lagfäst rätt
utan en sedvanerätt, som begränsas av vissa bestämmelser. Det är därför viktigt att visa hänsyn i umgänget med naturen. Var rädd om vår vackra, fjällnära natur!
Bär tillbaka tomma burkar, flaskor, gamla linor etc. Hjälp till med att iaktta varsamhet med eld och använd befintliga rastplatser!