Länkar:


Kallsta Gård - Fiske och boende vid Långan och Hårkan
Kälom by
Krokom och Fiskevägen mm

Föreningen Långforsen
Föreningen Långforsen på Facebook

Bevarandeplan för Långan - Natura 2000


Aktuell vattenföring

Info-Resurs Kommunikation och information
Fiskebilder från Långan - foto Anders Selander